Jogínci

...proměníme se ve zvířátka, rostliny i věci, 
naučíme se lépe poznávat svoje tělo, 
správně odpočívat i dýchat, 
krásně porosteme, budeme silní, obratní a pružní...

Na lekcích jógy s dětmi mám možnost aplikovat zkušenosti získané studiem kineziologie, což děti mohou uplatnit při učení ve škole. Moji meditační praxi s dospělými využívám také u dětí k jejich zklidnění a relaxaci.

V komunikaci s dětmi přenáším do praxe výchovu bez poražených, poznatky načerpané od amerického psychologa Thomase Gordona. Učí, jak řešit konflikty, aby se necítil nikdo poražený, i jak pracovat s dětskými emocemi. Protože tyto nezpracované pocity jsou vždycky předmětem kineziologických odbloků u dospělých. 

Podporuji děti v sebedůvěře, aby samy sebe neshazovaly už dopředu slovy: "to nezvládnu, to nedám, to se nikdy nenaučím, to mi nejde, to ani zkoušet nebudu...".

Učím děti, aby se uměly soustředit, podporovat se navzájem a pomáhat si ve skupině. Společně s dětmi se ujišťujeme, že můžeme dělat chyby, že jedině tak poznáme, že lze příště udělat věci jinak, a tak si tvoříme náš život svobodnější.

Prázdninoví jogínci

Předposlední týden v srpnu jsem ukončila týdenní prázdninové jogínky, kde jsme s dětmi ve věku 3 až 10 let společně objevovali kouzelný svět dětské jógy, učili jsme se poznávat svoje tělo, správně dýchat a odpočívat. Učila jsem děti sdělovat si mezi sebou navzájem své pocity, jak se u čeho cítí, tvořit jógové příběhy tak, jak je zrovna v tu chvíli napadlo. Dětská fantazie nezná hranic a když se kreativita v dětech s respektem podporuje, je krásné pozorovat, jak pracují s radostí, nadšením a s láskou. 

Poslední den při odchodu mi sdělily, že je nejvíc bavily relaxační, uvolňovací a odpočívací techniky. Děti byly těmito jednoduchými technikami tak nadšené, že je doma praktikovaly i se svojí rodinou, kde vznikala jistě uvolněná domácí atmosféra, po které děti tak touží. Byla jsem sama překvapená, že na konci prázdnin, kdy by měly děti být odpočinuté a plné sil, chtěly stále a stále opakovat tyto mocné relaxační a uvolňovací techniky. 

Došla jsem k závěru, že jsou mnohdy děti přetěžované 

Pod tíhou školních povinností se velmi lehce na ně přenáší stres jejich rodičů. Dokáží ho nasát a pohltit jako houby a ve většině případů mlčí. Je na ně někdy až velmi nakládáno. Velmi často plní v zájmových kroužcích nesplněné sny svých rodičů a zapomínají tak na to, zda ve skutečnosti dělají tyto věci proto, že samy chtějí, nebo zda to chtějí jejich rodiče. Jsou zmatené ve svých pocitech a nedokáží rodičům odporovat. 

Děti jsou přetížené a je to vlastně odrazem přetíženosti jejich rodičů. 

Jak jinak bychom se my rodiče měly o sobě dozvědět pravdu než skrze naše malinkatá zcadla!

„Svěřila jsem svoji 6letou dceru Jindřišce na kurz prázdninových jogínků. Byla tak nadšená a spokojená, protáhla si tělo a taky srovnala svůj špatný postoj, který má od dětství. Proto jsem Jindřišku požádala, aby s dcerkou cvičila i individuálně během roku. Moc se mi líbí, jak s dětmi komunikuje a probírá s nimi i jejich nálady a emoce.“

Martina a Barborka Filipovy

Kurzy pro malé jogínky 

Pro děti ve věku 3 až 10 let pořádám také kurzy malých jogínků ve školkách a na 1. stupni ZŠ. Pravidelné setkávání každý týden rozvíjí jejich pohybové dovednosti a umožňuje jim relaxovat a uvolňovat emoce. Pracujeme s tématy, které přináší každý den a propouštíme vše, co je potřeba uvolnit.

Děkuji za tu šanci poléčit své vnitřní dítě skrze setkávání se s dětmi

V mnohých jsem spatřila sebe jako malou Jindřišku, nevyslyšenou, potlačenou, nevěříčí si, mlčící, raději v koutku sedící bez povšimnutí. Skrze všechny tyto děti tím, že je podporuji v jejich sebejistotě a sebedůvěře, jsem měla možnost změnit moje nahrané programy a už je tak neopakovat. Mnohdy mi v hlavě zněly jako jakási zaříkávadla: "Všude kam stoupneš, přestává tráva růst!", "Všechno co děláš, děláš špatně! "Tebe tak někam poslat, to bych tam raději poslala smrt!" Klidně si tady doplňte, co jste slýchávali v dětství vy, určitě vás také nějaké napadnou. 

Děkuji za všechna dětská setkání, všechna byla a budou o mě.

Kurzy jogínků nabízím jako prázdninové jogínky (týden v čase od 9 do 12 hod.) pro předškoláky a děti prvního stupně ZŠ. Kurz jogínků mohu vést i ve vaší školce nebo škole.

V zimních měsících pořádám 3hodinové workshopy o víkendu.

Na tuto sportovní aktivitu přispívá rodičům pojišťovna.

Pokud máte skupinku dětí a chcete kurz uspořádat, ráda přijedu i do vašeho města. Neváhejte mě kontaktovat.